THE SDG 2030 EN DE ONDERWERPEN DIE DIF ONDERZOEKT

Dit zijn de officiële Sustainable Development Goals 2030 met een concrete invulling van de onderwerpen waarop Dif zich toespitst om ideeën, plannen, pilots en projecten te zoeken en belichten met oplossingen voor deze doelen. De onderwerpen kunnen worden aangevuld om uiteindelijk een overzichtelijk geheel te krijgen waarmee we op het congrtes in 2020 aan de gang kunnen. De officiële doelen en subdoelen staan op deze pagina alsmede een (ver)korte lijst met de  onderwerpen die wij onderzoeken. De subpagina’s voor deze onderwerpen worden geproduceerd geactiveerd zodra er content voor is.