Dif Media Foundation lanceert een nieuw mediaconcept dat innovatieve ideeën, plannen en pilots belicht die een oplossing bieden voor een van de wereldproblemen. Onze referenties zijn de Sustainable Development Goals 2013 (SDG 2030).

Publieke kennis en bewustzijn van de SDG’s zijn belangrijke doelen van Dif Media. In alle segmenten van de samenleving worden ideeën bedacht en  pilots gestart, sociale en technische innovaties, variërend van abstracte ideeën tot hoogontwikkelde projecten die al worden uitgevoerd. Het probleem is dat al deze briljante innovators, wetenschappers, uitvinders, ondernemers en kunstenaars, geïsoleerd werken. Ze hebben soms beperkte mogelijkheden om hun ideeën te promoten, verder te ontwikkelen of uit te voeren.

Dif is een zoektocht naar briljante denkers met out-of-the-box ideeën voor oplossingen voor de wereldproblemen. Gedurende een (initiële) periode van drie jaar zal Dif deze denkers volgen, terwijl ze ook worden verbonden met gelijkgestemde innovators die aan vergelijkbare doelen werken. Geen enkel probleem staat alleen en de interactie tussen verschillende ideeën kan een katalysator voor nieuwe oplossingen en benaderingen zijn. Samenwerking, het 17e doel in de SDG 2030, is het algemene doel van Difweb. In een wereld met steeds grotere ongelijkheid en uitputting van de natuurlijke voorraden moeten we drastische veranderingen doorvoeren. Vanuit de geschiedenis is te bewijzen dat met name creatieve geesten altijd een centrale rol spelen in dit proces. 


De ideeën en projecten worden verzameld in de datahub. Difweb introduceert innovators en houdt hun voortgang in de gaten. In de toekomst willen we ook virtuele vergaderruimten inrichten waarin innovators met elkaar kunnen communiceren over oplossingen voor de  SDG’s. 

De makers van het legendarische bookazine Dif produceren een reeks journalistieke documenten die via onze partnernetwerken (als digitaal magazine) worden verspreid. Gerenommeerde fotografen, illustratoren, schrijvers en kunstenaars vertalen de SDG’s en onze gepresenteerde oplossingen naar een aantrekkelijker formaat.

Alle verzamelde informatie en gepubliceerde documenten zijn de inleiding tot een groot internationaal festivalcongres in 2020. Alle ideeën en projecten komen samen, naast uitvoeringen, installaties, geëngageerde kunst, muziek, theater en dans.

This post is also available in: Engels