Zelf een energie coöperatie beginnen. Kijk onder de call-to-action uit de dif report app.

ENERGIECOÖPERATIE OP IN 7 STAPPEN

Door heel Nederland schieten de energiecoöperaties als paddenstoelen uit de grond. En met een goede reden, je kunt namelijk een korting van 7,5 cent per kWh krijgen op je energiebelasting als je op deze manier je energie opwekt. Daarnaast zal de coöperatie ook nog een vergoeding ontvangen van de energieleverancier. Totaal kan het voordeel oplopen tot 14,1 cent per kWh. Dat scheelt dus een slok op een borrel, en veel mensen vragen zich dan ook af: hoe werkt het?

Stap 1: Verzamel een initiatiefgroep enthousiaste buurtbewoners

Zorg ervoor dat je een aantal enthousiaste mensen verzamelt in een initiatiefgroep die helpen het schip te trekken. Belangrijk is dat deze initiatiefgroep een afspiegeling is van de lokale gemeenschap en bestaat uit burgers en betrokken medewerkers van lokale organisaties, inclusief de gemeente.

Denk aan:

– lokale gemeente

– scholen

– woonstichting/corporatie

– ondernemersvereniging

– sportvereniging of koepel

– lokale bank

Organiseer een informatieve publieksavond en onderzoek of belangstellenden een lokale energiecoöperatie (LEC) zien zitten. En pols of vrijwilligers zich willen aansluiten bij de diverse werkgroepen om tot de op- en inrichting van de energiecoöperatie te komen.

Denk daarbij aan de volgende vragen:

– Waar staan jullie nu?

– Wat kunnen jullie zelf?

– Wat hebben jullie nodig?

– Wat zijn de diensten/producten die je wilt ontwikkelen/inkopen voor de leden?

– Wat zijn de kosten en de baten?

– Hoe denken jullie dat te organiseren?

– Is het ergens anders al gedaan en zo ja hoe?

– Wat zijn de risico’s?

– Wie zouden we allemaal moeten betrekken?)

– Communicatieplan ledenwerving

– Communicatieplan visie, missie en bewustwording

– Waarom deze werkgroep (en subwerkgroepen)?

– Wat willen we bereiken?

– Hoe gaan we dat realiseren?

Stap 2: Locatie

De energiebron moet een plek krijgen in de wijk. Je kunt bijvoorbeeld denken aan zonnepanelen op scholen, een grote loods of het lokale voetbalstadion of je kunt je aansluiten bij een bestaande energiecoöperatie.

Stap 3: zoek een partner

Er zijn een aantal partijen die al initiatieven hebben opgezet om energiecoöperaties te ondersteunen. Ze helpen bij iedere stap van het proces, en je hebt daarnaast direct een energiepartner.

Stap 4: Schrijf een businessplan

Vraag een offerte aan voor de kosten, en schrijf aan de hand daarvan een duidelijk business model. Mocht je hier zelf geen ervaring mee hebben, vraag dan hulp van een expert, of bekijk hoe andere coöperaties dit hebben aan gepakt.

Stap 5: Leden werven

Als het goed is heb je al een groepje enthousiaste buurtbewoners verzameld om je te helpen, maar het is nu tijd om meer leden te werven. Het aantal leden van een energie coöperatie verschilt, maar er wordt vaak toch wel een minimum van 100 leden aangehouden. De leden moeten natuurlijk bereid zijn om financieel te investeren in het project.

Stap 6: Coöperatie oprichten

De coöperatie moet worden opgericht bij de notaris. Dit heeft nog wel wat voeten in de aarde. Er moeten statuten worden opgesteld, en een bestuur worden aangewezen. Maar met behulp van een van de bovenstaande partners zou dit geen probleem moeten zijn.

Stap 7: Bouwen van de installatie en energieproductie

De bouw van de installatie kan gaan beginnen. Wanneer de installatie klaar is, kun je gaan genieten van een welverdiende belastingkorting.

Check deze sites:

https://www.hieropgewekt.nl/voorbeelddocumenten-rekenmodules

https://www.greenchoice.nl/zelf-opwekken/energiecooperaties/

https://www.doehetzelfnotaris.nl/onderneming/cooperatie-oprichten/

Succes!