fetch: nieuw platform

fetch, een in Nederland gevestigde nieuwe onderneming lanceert een wereldwijd digitaal platform waarin bedrijven en start-ups worden geëtaleerd, die bezig zijn met de Sustainable Development Goals (SDG’s). Initiatiefnemers Circle Economy (Nederland) en TechForGood (Israël) bieden binnen fetch een unieke mogelijkheid tussen bedrijven en duurzame start-ups, om met elkaar in contact te komen. Voorwaarde is dat tenminste één inkomstenstroom van je bedrijf is gekoppeld aan een van UN 17 SDGs.

Volgens een rapport van de Business & Sustainable Development Commission bieden de SDG’s kansen voor bedrijven die een economische waarde van 12 triljoen dollar vertegenwoordigen en 380 miljoen banen kunnen opleveren.

Het platform fetch biedt start-ups de gelegenheid om hun ideeën en plannen onder de aandacht van bedrijven te brengen binnen de categorieën: voedsel en landbouw, gezondheid en welzijn, steden en energie en materialen. Bedrijven kunnen fetch gebruiken om hun duurzaamheids-verplichtingen na te komen.

fetch is het resultaat van jarenlang onderzoek en inzicht in wat de markt nodig heeft om de wereld duurzamer te maken. Door mijn ervaring in het werken met bedrijven en feedback van start-ups, zag ik dat er een kanaal ontbreekt om die twee samen te verbinden, ” aldus Alison Azaria, oprichter van fetch.

“Vaak nadat startups succesvol zijn begonnen, proberen ze zichzelf te promoten via verschillende platforms. Hoewel die prima zijn voor hun exposure, kost het beheer van veel verschillende accounts en profielen veel tijd. Bovendien moeten bedrijven ook al deze verschillende sites moeten bezoeken om de start ups te vinden die interessant voor ze zijn. Het idee van fetch is een ​​wereldwijd digitaal platform waar leden innovaties kunnen vinden die bij hun duurzaamheidsdoelen aansluiten.”

Er zijn momenteel meer dan 200 marktklare duurzaamheid en sociaal gestuurde start-ups en innovaties op fetch. Het doel is om ‘s werelds grootste digitale platform te worden. Zowel bedrijven als oplossing-bedenkers kunnen op dit moment gratis lid worden van fetch.

ZONNE-ENERGIE HET GOEDKOOPST

Zonne-energie is de goedkoopste nieuwe vorm van energie geworden in bijna 60 landen over de hele wereld. Ontwikkelingseconomieën, waaronder China, Brazilië en India, begrootten $ 177 miljard voor hernieuwbare energie in 2017, een stijging van 20 procent, terwijl de investeringen van de ontwikkelde landen met 19 procent daalden.

Een UN-rapport over mondiale trends in investeringen in hernieuwbare energie laat zien dat – wereldwijd –investering in nieuwe energieprojecten met name plaatvinden in de sector zonne-energie. In 2017 werd begonnen met bijna 100 gigawatt aan nieuwe zonne-energiecentrales. De investering in kolen en gas zijn aanzienlijk lager.Het rapport van de UNEP, een Duitse universiteit en Bloomberg constateert dat China veruit de belangrijkste investeerder in hernieuwbare energie was in 2017. Er werd wereldwijd $126,6 miljard geinvesteerd, het hoogste cijfer ooit. Alleen in China was dit $ 86,5 miljard. De Amerikaanse investeringen in hernieuwbare energiebronnen daalden met 6 procent ten opzichte van 2016.

De kosten voor zonne-energie blijven dalen. De prijs van PV-panelen daalde 15 procent ten opzichte van 2016. Sinds 2009 is die daling maar liefst 72 procent.

Hoewel de totale hoeveelheid energie afkomstig van alternatieve schone bronnen nog steeds kleiner is dan die van fossiele brandstoffen, groeit deze gestaag. Het aandeel van de wereldelektriciteit opgewekt door wind, zon, biomassa, geothermie en waterkracht is gestegen van 11 procent in 2016 tot 12,1 procent in 2017. (Tien jaar geleden was dat cijfer voor hernieuwbare energie minder dan vijf procent).

 

In de toekomst lijkt er nog veel te kunnen veranderen. Ontwikkelde landen zijn bezig om subsidies en andere ondersteuning van alternatieve energie af te bouwen terwijl in ontwikkelingslanden juist het omgekeerde aan de gang is. In bijvoorbeeld Mexico en Arabische landen wordt steun geboden aan bedrijven die willen investeren in zonne-energie.

In het voorwoord wordt China als de leider genoemd in de ontwikkeling van alternatieve energie.

(Bron: Daily Kos)

 

VERSE GROENTEN VOOR DE VOEDSELBANK

Nieuwe inzamelplek voor meer verse groente en fruit in voedselbankpakketten

De economie draait dan wel op volle toeren, toch leven een miljoen Nederlanders onder de armoedegrens en zijn zo’n 30.000 Nederlandse huishoudens wekelijks afhankelijk van de Voedselbank. Daarbij laat de kwaliteit van de voedselpakketten vaak wat te wensen over; te veel verzadigd vet en te weinig groente, fruit, vis en vezels. Voedselbankklanten blijken ongezonder te eten dan de rest van de Nederlanders. Daar komt nu verandering in.

 

Tijdens een bijeenkomst ‘Groenten en frUITdaging’ afgelopen week bij tuinbouwbedrijf Koppert Cress in het Westlandse Monster sloegen Voedselbanken Nederland samen met telers, transporteurs en vrijwilligersorganisaties de handen ineen om de pakketten gevarieerder te krijgen. Het schrale aanbod van verse groente en fruit in de hulprantsoenen is vooral voor kinderen een groot gezondheidsprobleem. Het knelpunt bij het inzamelen en distribueren van groente en fruit zit ‘m in de inefficiëntie tussen de logistiek van telers en voedselbanken. Daarom wil Voedselbanken Nederland voor het eind van het jaar een speciaal distributie- en sorteercentrum opzetten in Westland: Verspunt. Daar vandaan worden de overschotten groentes en fruit verdeeld over verschillende voedselbanken in de regio’s Haaglanden en Rijnmond.

Stop de voedselverspilling

De bijeenkomst was bedoeld om te komen tot een Westlands distributiecentrum waar telers en telersverenigingen producten kunnen doneren. Vanuit dit verzamelpunt kunnen de diverse voedselbanken worden voorzien van de verse producten.

Ook Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Carola Schouten was aanwezig op de bijeenkomst en verklaarde blij te zijn met het initiatief in het Westland. ‘Het kabinet vindt het belangrijk om voedselverspilling tegen te gaan en de voedselbanken kunnen daarbij helpen. Ik roep daarom alle betrokkenen op om belemmerende regel- en wetgeving bij voedseldonatie door te geven. Mijn ministerie zal die dan proberen weg te werken.’

 

Lees ook Dif Report nu gratis verkrijgbaar voor smartphones en tablets